בית טבול ירוק

פרויקט "בית טבול ירוק" – חלונות ודלתות פרופיל בלגי לבן ושילוב חלון צרפתי מפרופיל לבן.
אדריכל – יונתן מונג'ק.
צילום – רועי מזרחי.

Call Now Button