מעקה למדרגות

גרם מדרגות פיסולי, מעקה נפחות וגשר עילי | ארטפרו