גגונים

הגיגים על גגונים:
כל שער ודלת זקוקים לגג
להגן על יופיים במעט
מן השמש היוקדת
ומטיפות הגשם הנופלות
להגן על הבא בפתחם
לגרום לו להרגיש
שייך.